ASPECTE FINANCIARE (conform OMCC nr. 2221/09.04.2008)

Tarife

Scutiri şi reduceri in cadrul sesiunilor obişnuite (ordinare)

Plata taxei se poate efectua în perioada înscrierilor la casieria Centrului din B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti, între orele 10.00-15.00 de luni până joi şi între orele 10:00 - 13:00 vinerea, prin mandat poştal sau ordin de plată în contul CPPC: RO76TREZ7005009XXX008490 deschis la Trezoreria Bucureşti, cod fiscal 4631721.