ASPECTE FINANCIARE (conform OMCC nr. 2221/09.04.2008)

Plata taxelor de examinare se va face doar prin bancă cu ordin de plată sau prin Poşta română cu mandate poştale. Nu se admite plata cash

Tarife

Scutiri şi reduceri in cadrul sesiunilor obişnuite (ordinare)

 

IMPORTANT!
TAXA SE ACHITĂ DOAR PRIN MANDAT POŞTAL SAU ORDIN DE PLATĂ
în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX,  Trezoreria Bucureşti
Cod fiscal: 4631721.
Taxa nu se poate achita în numerar deoarece Institutul nu are casierie în sediul din B-dul Unirii.